Stikkord

Diverse

Lang transport øker dødelighet

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dødeligheten hos gris øker kraftig når transporten blir lenger enn 20 mil.

Kjøtt pakkes med nye gasser

Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Nytt meldesystem for flytting av dyr

Publisert: 03.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

ESA-kontroll av 11 norske grensestasjoner

Publisert: 03.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Ikke la flis og møkk komme ut i gangarealet

Publisert: 03.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Økende norsk produksjon av kjøtt

Publisert: 03.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Samlet norsk kjøttproduksjon økte med seks prosent i første halvår i år.