Stikkord

Diverse

Det danske selskapet Dong Energy og Novozymes må ha en underskuddsgaranti og et tilskudd på over 9,2 milliarder DKK for å oppføre et nytt andre generasjons fullskala bioetanolanlegg.

Vestfoldbønder tilsetter rimelig urea i husdyrgjødsel. Resultatet er sparte gjødselkostnader og økte avlinger.

Husdyrgjødsla har fått en ny vår, mens forbruket av kunstgjødsel går ned.

– Vi som er gårdbrukere har et heldig utgangspunkt. Vi kan bruke gården til å få tettere og bedre kontakt med barn og ektefelle, sier svinebonde Terje Sand i TV2s