Stikkord

Diverse

Kutter CO2-utslipp med 850 tonn

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Norturas slakterianlegg på Rudshøgda i Ringsaker tar miljø- og kostnadsgrep. Ny varmepumpeteknologi effektiviserer energibruken, og reduserer CO2-utslippet med over 850 tonn.

Biogassanlegg kan ta unna 170 000 tonn husdyrgjødsel

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Et kjempeanlegg for matavfall, husdyrgjødsel og andre nedbrytbare biomasser planlegges på Hå i Rogaland. I løpet av november håper interessentene å ha et grovt beslutningsgrunnlag, slik at de kan gå til myndighetene over jul.

– Veldig interessant for oss bønder

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

– Dette er et stort miljøprosjekt med veldig mange vinnere, sier bonde Abraham Aarsland i Hå kommune.

FTS-haugen i Skogn

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Systemer og bingetyper til grisehus kan være smittsomt. Ved Skogn i Nord-Trøndelag er det FTS, og særlig lightmodellen som gjelder.

Spania og Portugal importerer GMO-mais

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Dødsårsaker hos slaktegris

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018