Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Etanolanlegg må ha milliardtilskudd

Det danske selskapet Dong Energy og Novozymes må ha en underskuddsgaranti og et tilskudd på over 9,2 milliarder DKK for å oppføre et nytt andre generasjons fullskala bioetanolanlegg.


Etanolanlegg må ha milliardtilskudd

Det danske selskapet Dong Energy og Novozymes må ha en underskuddsgaranti og et tilskudd på over 9,2 milliarder DKK for å oppføre et nytt andre generasjons fullskala bioetanolanlegg.

Det skriver Berlingske, gjengitt i Landbrugsavisen. Dong Energy og Novozymes cil gjerne bygge et fullskala bioetanolanlegg som omdanner halm til grønt drivstoff til biler. Men i følge et notat fra Klima- og energidepartementet er økonomien i dansk etanolproduksjon heller tvilsom. Selskapet vil derfor ha en underskuddsgaranti som betyr at samlet støttebehov over en 25 årsperiode løper opp i denne summen.

Ansvarlig for bioteknologi i Dong Energy og Novozymes, Thomas Dalsgaard, erkjenner at dette er veldig mange penger, men peker på at dette er basert på erfaringer fra Inbicon, Dongs pilotprosjekt på bioetanol basert på halm.

Men selv om det dreier seg om store støttebeløp, kan det bli veldig viktig for Danmark som testland og gi grunnlag for en fantastisk eksport av teknologi, mener Dalsgaard. Danmrak vil i så fall bli blant de første land i verden med et slikt anlegg. Offentlige tilskudd er viktige for Dongs investeringer. I 2010 fikk selskapet over en milliard i offentlige tilskudd.