Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ny vår for husdyrgjødsel

Husdyrgjødsla har fått en ny vår, mens forbruket av kunstgjødsel går ned.


Ny vår for husdyrgjødsel

Husdyrgjødsla har fått en ny vår, mens forbruket av kunstgjødsel går ned.

Høyere pris på kunstgjødsel betyr at husdyrgjødsla også har fått langt større verdi. Det er prisen på fosfor (P) som har økt aller mest internasjonalt. Og fosfor er det mye av i husdyrgjødsel. Dette gir økt fokus på å utnytte husdyrgjødsel best mulig. Endra fosfornorm tilsier også at en bør spre husdyrgjødsla over et større areal.

Felleskjøpet merker også mindre etterspørsel etter gjødselslag med mye fosfor.

– Generelt går kunstgjødselforbruket ned, men salget av 25-2-6 og reine N-gjødselslag øker, sier Engebret Dæhlen, fagsjef Gjødsel i Felleskjøpet Agri.

Nye råd fra forsøksringen

Husdyrgjødsla har fått en ny vår som følge av økt pris på kunstgjødsel. Vi anbefaler vårspredning eller spredning i sesongen av husdyrgjødsel. I praksis kan det bety bygging av nye lagre eller å utnytte gamle hos naboen, sier ringleder Jon Olav Forbord Størdal og Omegn Forsøksring.

– Generelt betyr økte gjødselpriser og ny fosfornorm mindre P-gjødsling. Husdyrbønder bytter fra 25-2-6 til NS-gjødsel. Vi anbefaler å ha med svovel sammen nitrogen på grunnlag av erfaring fra gamle forsøk, sier Forbord. Potet ser de spesielt på. Hva er egentlig optimal gjødsling til potet med dagens forutsetninger?

– Våre råd er omtrent som før, men de vil følges mer nøye av bonden. Det er få som kommer til å gjødsle mer enn normen. Generelt blir det mindre fosforgjødsling. Husdyrbønder kjøper ren N- gjødsel istedenfor 25-2-6. Og er du kornbonde kjøper du 25-2-6 eller 22-3-10 i stedet for mer P-rike gjødselslag, sier ringleder Harald Solberg i Hedmark Forsøkring

Hedmark er for øvrig med i regionalt miljøprogram. Det betyr tilskudd fra 50 til 120 kr/daa for bruk av miljøvennlig spredemetoder.

– Det var god timing for dette prosjektet og stor respons for å prøve, sier Solberg.

GPS-spredning av husdyrgjødsel

– Det er veldig fokus på prisforandringen som nå har skjedd og konsekvensen av den. All gjødsel har steget voldsomt i pris, men rein N-gjødsel har gått minst opp. Bonden kjøper derfor mer rein N-gjødsel enn før og mindre NPK-gjødsel. Samtidig skjer en justering av gjødselnormene og en utnytter husdyrgjødsla bedre, forklarer ringleder Ragnvald Gramstad i Jæren Forsøksring.