Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Satser på Norge

 


Satser på Norge

 

Det nederlandske landbruksgrossistselskapet Schippers Europa BV engasjerer seg i det norske markedet. Schippers Europe er en av de største leverandørene av utstyr til bønder som driver intensiv storfe- og svineproduksjon i Europa, og har et bredt spekter av produkter til husdyrbrukerne innenfor biosikkerhet, reproduksjonsteknologi, rengjøring og desinfeksjon for å nevne noe. Selskapet har salgskontorer i mange land, og betegner seg selv som markedsleder i Europa når det gjelder utstyr til å dekke moderne husdyrbønders behov.