Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Små glimt fra 1993

 


Små glimt fra 1993

 

– Tore Holt, Lunner i Oppland blir valgt til ny styreleder i Norsvin dette året.

– På årsmøtet dette året var markedsreguleringsordningen en viktig sak som ble diskutert. Og det var enighet om at mekanismene for markedsregulering måtte forbedres slik at systemet kunne fange opp faresignalene og sette på bremsene tidligere.

– Den tidligere gruppeteststasjonen på Skatval blir nå tatt i bruk til rånetest.

– Norsk Kjøtt gir samtykke til at det etableres en norsk duroc- populasjon hvor det skal drives effektiv avlsarbeide på ca. 400 purker.