Stikkord

Diverse

Smittsom grisehoste kan påføre slaktegrisprodusenter store tap. Men i løpet av året kan sykdommen være utryddet i Norge.

Nå skal Peder Skåre ta ansvar for alt han har stelt til som svinerådgiver på Sørvestlandet. Etter 15 år som Gildes svinefaglige fyrtårn i regionen blir han nå sparebankens lyskaster