Stikkord

Diverse

Snart fri for smittsom grisehoste

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Smittsom grisehoste kan påføre slaktegrisprodusenter store tap. Men i løpet av året kan sykdommen være utryddet i Norge.

Går fra bondebedrift til bank

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Nå skal Peder Skåre ta ansvar for alt han har stelt til som svinerådgiver på Sørvestlandet. Etter 15 år som Gildes svinefaglige fyrtårn i regionen blir han nå sparebankens lyskaster på området.

Glimt fra årsmøtet

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Live Høystad gjenvalgt

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Ett tonn er verdt 84 kroner

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Husdyrgjødsla har fått et løft som ressurs. Det skjer samtidig endringer i hvordan og når en sprer gjødsla.

Markedet for biokraft

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

I følge REN21Global Status Report 2012, økte det internasjonale markedet for installert kapasitet for elektrisitetsproduksjon basert på biomasse fra 66 GWh i 2011 til 72 GWh i 2012