Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Live Høystad gjenvalgt


Live Høystad gjenvalgt

 

Live Høystad, Ringebu i Oppland, ble enstemmig gjenvalgt som styreleder i Norsvin under årsmøtet på Gardermoen den 12. mars. Også de to andre styremedlemmene som var på valg, Johan Arnt Dahlen, Nord-Trøndelag, og Willy Finnbakk, Rogaland fikk fornyet tillit som styremedlemmer.

Vararepresentanter til styret er Egil Norheim, Nordland, Anne Aasnes Andvik, Vestfold, Gustav Grøholt, Hedmark og Clara Hveem, Hordaland.

Kornelius Manger, Hordaland, ble gjenvalgt som årsmøtets ordfører. Til ny varaordfører ble Lars Kristian Haga, Oppland, valgt.