Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Spriter opp grisemøkka

Vestfoldbønder tilsetter rimelig urea i husdyrgjødsel. Resultatet er sparte gjødselkostnader og økte avlinger.


Spriter opp grisemøkka

Vestfoldbønder tilsetter rimelig urea i husdyrgjødsel. Resultatet er sparte gjødselkostnader og økte avlinger.

 

Det nærmer seg tresking i Våle, nord i Vestfold. Høsthveteåkrene lover godt og svaier tette og gule. Hos korn- og grisebonde Ivar Sørby finnes fortsatt svakt grønnskjær i åkeren. Sorten her heter Mjølner og seinere modning betyr høyst sannsynlig høyere avling enn gjennomsnittsåkeren.

– Vi grunngjødslet tidlig i vår med ca. 25 kg 25–2–6 per dekar. I slutten av mai når åkeren var 25–30 cm høy kjørte vi på 4,5 tonn husdyrgjødsel tilsatt 15 kg urea per dekar, forklarer Sørby. Ureaen er et avfallsprodukt han rørte inn i gjødselkummen dagen før gjødselspredning.

 

BILLIG GJØDSEL

Sørby er spent på hva avlingen blir.

– Uansett har vi lagt ned få kroner i gjødsel for å få fram en flott åker. 15 kilo urea koster ca. 12,50 og gir 5 kg N. Fullgjødsla gir drøyt 6 kg N til en pris av ca. 45 kroner. Resten er husdyrgjødsel. Her regner Sørby at et tonn spredd gjødsel i voksende høsthvete har en nitrogeneffekt på 1,8 kg, det vil si at 4,5 tonn er omtrent 8 kg N.

– Vi har N-testet gjødsla, som viste en N-verdi på 2,1 per tonn. Spredemetoden vi bruker gir lavt spredetap, slik at 1,8 i effektiv N-verdi er nær sannheten, tror Sørby. Totalt blir dette 19 kilo i N-gjødsling per dekar hos Sørby. Så høy mengde er også nødvendig i høsthvete hvis en sikter mot stor avling.

 

SAMARBEIDER OM KORN OG GJØDSEL

Sørby sprer husdyrgjødsla med stripespreder og slepeslanger. Han setter bort hele jobben til 15 kr per m3 (se metoden omtalt i Svin nr. 5, 2002).

– Tilsetter vi N-gjødsel til halv pris kan dette dekke spredekostnadene, forklarer Sørby. Men det hele avhenger av eksakt spredemetode for husdyrgjødsel. Du bør også ha rikelig med spredeareal, og vekster som hvete som tåler mye grisemøkk.

– Fra i år er vi fem naboer som har samlet kornproduksjonen i eget selskap. To av oss har stor svinebesetning og gjødselkum. Totalt sår vi 1365 mål hvorav 1000 mål ligger så nære gjødselkummene at vi kan bruke slanger og stripespreder, forklarer Sørby. I år har selskapet hvete på halve arealet. I tillegg brukes husdyrgjødsel i oljevekster. I høst planlegger de å så høstraps, hvilket er en fin vekst for å utnytte høstspredd husdyrgjødsel.

 

MER UREA NESTE ÅR

– Grisemøkk er en ressurs vi må utnytte best mulig. Han sender et spark til de som er opptatt av å få spredd mest mulig om høsten, rett før fristen for høstspredning, eller kun ser på hvor mange griser de har lov til å ha per dekar.

– Det foregår noe «dumping» av gjødsel, og det hever ikke akkurat husdyrbondens anseelse, mener Sørby. Neste år vil samarbeidsselskapet dyrke hvete på to tredjedeler av arealet og spre cirka tre tonn husdyrgjødsel per dekar.

– Da kan vi tilsette enda mer rimelig urea per dekar. Spredning av husdyrgjødsel blir da ikke lenger noen kostnadspost, men en netto inntektspost, smiler Sørby.

 

UFF Urea rester

Innhold

Storsekk: 700–900 kgUrea: 73 %N-innhold: 32–35 %Fiskeoljer: 15–20 %Vanninnhold: 5 %Urenheter: 0,2–0,4 %