Publisert: 03.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

ESA-kontroll av 11 norske grensestasjoner


ESA-kontroll av 11 norske grensestasjoner

 

ESA har gjennomført en to ukers inspeksjon av det norske systemet for kontroll av levende dyr og animalske produkter fra tredjeland. I denne omgang ble 11 av de 14 norske grensestasjonene inspisert. Resten skal gjennomgås til neste år.

ESAs konklusjon er at det er behov for å harmonisere kontrollsystemene på grunn av for store variasjoner mellom tollstedene. Medarbeiderne på stasjonene er godt utdannet og motivert, mener ESA, men det er likevel behov for spesiell opplæring i rutiner.

Inspeksjonen er en rutinemessig kontroll for å påse at regelverket i EØS brukes riktig, og at de norske kontrollsystemene fungerer. Kontrollen utgjør den norske delen av grensevernet, som omfatter hele 300 stasjoner i EØS-området.