Publisert: 04.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lang transport øker dødelighet

Dødeligheten hos gris øker kraftig når transporten blir lenger enn 20 mil.


Lang transport øker dødelighet

Dødeligheten hos gris øker kraftig når transporten blir lenger enn 20 mil.

 

En stor svensk undersøkelse gjengitt i Svensk Veterinärtidning og avisa ATL viser at dødeligheten hos gris under transport er seks ganger høyere hvis strekningen er over 20 mil enn hvis den er under 10 mil. Undersøkelsen er gjort ved et svensk slakteri i årene 2000 til og med mai 2004, og omfatter nesten en million griser.

Forskjellene i dødelighet er store når det gjelder transportlengde, men dette er ikke eneste årsak. Stress og kjøresyke er viktige faktorer. Dette kan unngås ved rolig innlasting og forsiktig kjøring. Grisen skal heller ikke fôres de siste timene før transport. Dødeligheten øker også når det blir varmt i været. Særlig er månedene april og mai utsatt. Vår og sommer kan derfor dødelighet reduseres gjennom at transport skjer kveldstid, eller i natt- og morgentimene.

 

Transportavstand km

0 – 100

100 – 200

over 200

Transporterte griser

484 090

173 207

303 084

Antall transportdøde

72

91

271

Dødelighet i promille

0,15

0,53

0,89