Publisert: 03.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Nytt meldesystem for flytting av dyr


Nytt meldesystem for flytting av dyr

 

Fra årsskiftet innføres EUs nye system for forflytning av levende dyr og animalske produkter i Norge. Systemet har fått navnet TRACES, og vil erstatte flere separate systemer som opererer i dag. Det er Mattilsynet som nå forbereder seg på dette, blant annet ved å lære opp folk i nøkkelstillinger.

TRACES (Trade control and expert system) er et web-basert system som er lagd for samhandel innad I EU/EØS-området, og for innførsel fra tredjeland.