Stikkord

Styret

Svinenæringa i økonomisk skvis fra begge kanter

Publisert: 29.04.2014 Oppdatert: 30.05.2018

To hovedutfordringer har preget svinenæringa de siste to årene. Vi har hatt en svært krevende markedssituasjon med betydelig tap av markedsinntekter samt store kostnader knyttet til regulering.

Uten mer jord øker ikke matproduksjonen

Publisert: 26.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Hvert eneste år blir det «lagt ned» hundrevis av gardsbruk. Men det er ikke helt sant. Noe bygges dessverre ned, men noe har også en naturlig forklaring.

Sykdom og sårbarhet

Publisert: 17.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Den siste tiden har vist oss hvor sårbare vi er som svineprodusenter.

Utfordrende markedssituasjon

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I uke 46 var 550 personer samlet på svinekongressen «Stolt av det!» på Hamar. Og det er all grunn for svinenæringa til å være stolte.

Norske svineprodusenter: vær stolte!

Publisert: 23.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Nå har vi akkurat hatt to dagers fylkesledersamling der første dag startet med orientering om økonomi og markedssituasjonen i Norsvin.

Tenk nytt og offensivt

Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I skrivende stund vet vi ennå ikke hva slags matpolitikk flertallet i det nye Stortinget vil enes om for å sikre Norges innbyggere mat i fremtiden.