Stikkord

Styret

Svinekjøttmarkedet i balanse

Publisert: 18.08.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Sommeren 2014 har vært en fantastisk sommer både værmessig og salgsmessig for svinekjøtt.

Avhengig av gode allianser

Publisert: 04.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

I løpet av min korte fartstid som nytt styremedlem i Norsvin har jeg rukket å bli imponert over engasjementet både hos tillitsvalgte, ansatte, og hvor strukturert avlsarbeidet i organisasjonen er og har vært.

Svinenæringa i økonomisk skvis fra begge kanter

Publisert: 29.04.2014 Oppdatert: 30.05.2018

To hovedutfordringer har preget svinenæringa de siste to årene. Vi har hatt en svært krevende markedssituasjon med betydelig tap av markedsinntekter samt store kostnader knyttet til regulering.

Uten mer jord øker ikke matproduksjonen

Publisert: 26.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Hvert eneste år blir det «lagt ned» hundrevis av gardsbruk. Men det er ikke helt sant. Noe bygges dessverre ned, men noe har også en naturlig forklaring.

Sykdom og sårbarhet

Publisert: 17.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Den siste tiden har vist oss hvor sårbare vi er som svineprodusenter.

Utfordrende markedssituasjon

Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I uke 46 var 550 personer samlet på svinekongressen «Stolt av det!» på Hamar. Og det er all grunn for svinenæringa til å være stolte.