Stikkord

Styret

Sommeren 2014 har vært en fantastisk sommer både værmessig og salgsmessig for svinekjøtt.

I løpet av min korte fartstid som nytt styremedlem i Norsvin har jeg rukket å bli imponert over engasjementet både hos tillitsvalgte, ansatte, og hvor strukturert avlsarbeidet i organisasjonen er

To hovedutfordringer har preget svinenæringa de siste to årene. Vi har hatt en svært krevende markedssituasjon med betydelig tap av markedsinntekter samt store kostnader knyttet til regulering.

Hvert eneste år blir det «lagt ned» hundrevis av gardsbruk. Men det er ikke helt sant. Noe bygges dessverre ned, men noe har også en naturlig forklaring.

Den siste tiden har vist oss hvor sårbare vi er som svineprodusenter.

I uke 46 var 550 personer samlet på svinekongressen «Stolt av det!» på Hamar. Og det er all grunn for svinenæringa til å være stolte.