Publisert: 25.11.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Utfordrende markedssituasjon

I uke 46 var 550 personer samlet på svinekongressen «Stolt av det!» på Hamar. Og det er all grunn for svinenæringa til å være stolte.


Utfordrende markedssituasjon

I uke 46 var 550 personer samlet på svinekongressen «Stolt av det!» på Hamar. Og det er all grunn for svinenæringa til å være stolte.

Etter 50 år med et velorganisert avlsarbeid ser vi at genetikken vår etterspørres mer og mer ute i verden. I USA ser vi nå at lang tids utprøving av produktet vårt samt forbedring av salgsorganisasjonen tar oss videre til nye kundegrupper. Dette skjer i konkurranse med noen av verdens største avlsselskap.

Her heime kan vi dokumentere en ekstrem effektivitetsutvikling. I løpet av de siste 20 åra har svinekjøttproduksjonen her i landet økt med 61 prosent eller 50.000 tonn. Denne økningen i produksjon har skjedd tross nedgang i antall mordyr. I løpet av disse 20 årene er antall avlspurker redusert med 14 prosent. Økningen på 61 prosent når det gjelder svinekjøttproduksjon har skjedd ved hjelp av bare 20 prosent mer kraftfôr. Vi har altså fått en langt mer kostnadseffektiv gris.

Men markedssituasjonen har toppet seg det siste året med betydelige tap av markedsinntekter og store kostnader knyttet til regulering. Et stort antall produsenter med purker har sluttet. Så på tross av nevnte effektivitetsframgang så er problemet nedgangen i salget av svinekjøtt.

Prosjektet “omstillingsbidrag for smågrisprodusenter” som det er skapt store forventninger til i næringa, ender nå med havari etter at Landbruks- og matdepartementet sier blankt nei til ordningen. Dette er svært beklagelig!

Det er nå avgjørende viktig å bruke alt vi har til rådighet av annet verktøy i markedsordningen for å minske tapene i svinenæringa. I tillegg er det viktig at alle aktørene i kjøttbransjen gjør sitt ytterste for å øke salget av svinekjøtt.

Norske svineprodusenter vil produsere svinekjøtt av høy kvalitet til norske forbrukere, og det er et gjensidig avhengighetsforhold mellom bonden og handelen.Uten sterke norske bønder og norsk mat vil norske dagligvarehandlere bli utfordret av store internasjonale kjeder.

Jeg håper derfor veldig sterkt at også dagligvarehandelen kan være med å stimulere til salgsøkning av svinekjøtt når det nå trengs som mest!

Geir Heggheim