Stikkord

Styret

Uttrykket «splitt og hersk» har slått meg før flere jordbruksoppgjør.

Distriktsgrisen er et av de viktigste virkemidlene for at Norsvin skal nå sine mål.

Å sette en produksjonsform opp mot en annen er som å skyte seg selv i foten. Jeg blir provosert når noen prøver å sette økologisk og konvensjonell produksjon opp mot

Jeg kommer rett fra den årlige temakonferansen Mat og Landbruk som i år ble avholdt med godt 300 deltakere.

De fleste har en formening om at det å leve på landet er sunnere enn å bo i byen. Men dette gjelder ofte ikke oss svineprodusenter.

Vi har verdens friskeste og beste griser, men mange av oss utnytter ikke dette potensialet fult ut.