Publisert: 23.02.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Viktig med mangfold

Å sette en produksjonsform opp mot en annen er som å skyte seg selv i foten. Jeg blir provosert når noen prøver å sette økologisk og konvensjonell produksjon opp mot hverandre.


Viktig med mangfold

Å sette en produksjonsform opp mot en annen er som å skyte seg selv i foten. Jeg blir provosert når noen prøver å sette økologisk og konvensjonell produksjon opp mot hverandre.

Mon tro om ikke begge «leire» burde være mer ydmyke og erkjenne at vi trenger variasjon og mangfold. Når det kommer opp forslag om å forskjellsbehandle ulike produksjoner når det gjelder for eksempel merverdiavgift, i den hensikt at forbrukerprisen skal favorisere det ene fremfor det andre, kan man begynne å lure. Dette er neppe et fornuftig virkemiddel for mer bærekraft. Vi trenger både konvensjonelt og økologisk. Jeg tror det vil ha store fordeler å økologisere det konvensjonelle jordbruket. Jeg har selv erfart at økologisk produksjon er krevende agronomisk, men avlingene blir ikke nødvendigvis mindre. Med stadig bedre agronomi, er det min visjon at et mer bærekraftig landbruk kan utkonkurrere bruken av plantevernmidler og kunstige tilsetninger. Det eneste som er bærekraftig på lang sikt, er det som regulerer seg selv gjennom naturens egne regler for bærekraft.

Den fremste vitenskapen er den som prøver å forstå sammenhengen i naturen, og ikke den som vil prøve å finne ut hvordan naturen kan manipuleres eller trikses med.

Jeg har et dilemma, for jeg er veldig for vitenskapelig fremgang. Men tanken nager meg; kan vi mennesker tukle til naturen slik at vi vender den mot oss? Ville vi fått tilsvarende problemer med multiresistens om antibiotikabruken hadde vært annerledes i verden? Samme tanke gjør seg gjeldende også når det gjelder såkalt immunologisk kastrering. Så liten erfaringen med Improvac faktisk er i Norge og andre land, hvor trygge kan vi være for langtidsvirkningene? Nei, jeg føler meg slett ikke trygg, selv om det ikke er vanskelig å si seg enig i at en par sprøytestikk er bedre dyrevelferd enn tradisjonell kastrering. Konklusjonen er at verden ennå ikke har sett noe akseptabelt alternativ til kastrering slik de fleste praktiserer den, selv om det ikke er noen god måte å hindre rånesmak på. Egentlig er det tragisk at vi må gjøre et slikt inngrep, men foreløpig fins det ingen alternativer. Kanskje er vi best tjent med at det finnes flere metoder i bruk. Vidar Julien