Stikkord

Styret

Nå har vi akkurat hatt to dagers fylkesledersamling der første dag startet med orientering om økonomi og markedssituasjonen i Norsvin.

I skrivende stund vet vi ennå ikke hva slags matpolitikk flertallet i det nye Stortinget vil enes om for å sikre Norges innbyggere mat i fremtiden.

Ordene fra en gammel salme dukket opp i tankene mine når jeg fikk mitt første barnebarn i sommer. Jeg er nå eldste generasjon på vårt familiedrevne gårdsbruk.

Årets jordbruksoppgjør er i havn, og vi svineprodusenter ser med gru på den forventede nedgangen i inntekt vi vil få i avtaleåret 2013/2014.

Dette spørsmålet har vært veldig aktuelt i høst og tiden før jul, med tanke på de store diskusjonene og fokuset som har vært på WTO-forhandlingene.