Stikkord

Styret

Norske svineprodusenter: vær stolte!

Publisert: 23.10.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Nå har vi akkurat hatt to dagers fylkesledersamling der første dag startet med orientering om økonomi og markedssituasjonen i Norsvin.

Tenk nytt og offensivt

Publisert: 17.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

I skrivende stund vet vi ennå ikke hva slags matpolitikk flertallet i det nye Stortinget vil enes om for å sikre Norges innbyggere mat i fremtiden.

Slekt skal følge slekters gang

Publisert: 12.08.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Ordene fra en gammel salme dukket opp i tankene mine når jeg fikk mitt første barnebarn i sommer. Jeg er nå eldste generasjon på vårt familiedrevne gårdsbruk.

Hvor går vegen videre?

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Årets jordbruksoppgjør er i havn, og vi svineprodusenter ser med gru på den forventede nedgangen i inntekt vi vil få i avtaleåret 2013/2014.

Er det framtid for svineproduksjon i hele landet?

Publisert: 01.07.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Dette spørsmålet har vært veldig aktuelt i høst og tiden før jul, med tanke på de store diskusjonene og fokuset som har vært på WTO-forhandlingene.

Tid for å styrke økonomien i svineproduksjonen

Publisert: 27.06.2013 Oppdatert: 30.05.2018