Publisert: 04.06.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Avhengig av gode allianser

I løpet av min korte fartstid som nytt styremedlem i Norsvin har jeg rukket å bli imponert over engasjementet både hos tillitsvalgte, ansatte, og hvor strukturert avlsarbeidet i organisasjonen er og har vært.


Avhengig av gode allianser

I løpet av min korte fartstid som nytt styremedlem i Norsvin har jeg rukket å bli imponert over engasjementet både hos tillitsvalgte, ansatte, og hvor strukturert avlsarbeidet i organisasjonen er og har vært.

Det sistnevnte er i ferd med å bære frukter gjennom en fremtidsrettet og spennende internasjonal satsing som forhåpentligvis vil bidra til å utvikle avlsarbeidet innen norsk svinenæring videre.

For å sikre lønnsomheten i næringa framover er det imidlertid ikke tilstrekkelig å drive effektivt avlsarbeid. Den norske forbrukeren må fortsatt ønske å spise norsk svinekjøtt i minst like stort omfang som i dag og kostnadsnivået innen svinenæringa må være under kontroll. For å oppnå dette er vi avhengige av å ha gode alliansepartnere som er opptatt av at det fortsatt skal være ei oppegående svinenæring i Norge. Slakteriene må gjøre sitt for at forbruket av svinekjøtt opprettholdes og helst økes. Politikerne må ha forståelse for at det er en sammenheng mellom god kvalitet på produktene som svinenæringa leverer og premissene for at svineprodusentene har en sunn og god økonomi. Og ikke minst; de som forhandler på svinenæringas vegne under jordbruksoppgjøret må være opptatt av at ei robust svinenæring er en del av et framtidsrettet landbruk. Derfor må svineprodusentene kunne forvente at disse organisasjonene i neste års jordbruksforhandlinger også krever at kostnadene til denne næringa blir holdt under kontroll og at staten kommer dette kravet i møte.

Det blir stadig færre svineprodusenter. Dermed må svinenæringas posisjon som en viktig leverandør av mat med høy kvalitet stadfestes kontinuerlig. Påvirkningsarbeid blir viktigere enn noen gang; både overfor slakteriene, faglagene og politikere. Målet er klinkende klart; norske forbrukere skal spise svinekjøtt av høy kvalitet produsert av dyktige svineprodusenter også i framtida.

Elin Schanche