Publisert: 17.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Sykdom og sårbarhet

Den siste tiden har vist oss hvor sårbare vi er som svineprodusenter.


Sykdom og sårbarhet

Den siste tiden har vist oss hvor sårbare vi er som svineprodusenter.

 Påvisning av MRSA og salmonella i noen svinebesetninger har gitt oss en oppvekker om at vi ikke for alltid kan ta det som en selvfølge at vi vil være forskånet for sykdommer og smittestoffer her til lands. Vi har i stor grad sluppet unna sykdomsproblematikken andre land sliter med, og dette har kanskje gjort at vi har senket skuldrene noe. Hver og en av oss har nok enkelte ganger slurvet med innslusing og smittebeskyttelse. Når så slike tilfeller med uønskede smittestoffer dukker opp, bør vi nok ta en runde med oss selv om vi har alt «på stell» på eget bruk. Både vi som brukere og Mattilsynet som kontrollorgan har nok vært litt lite forberedt på at situasjoner med sykdomsutbrudd eller uønskede smittestoffer kan dukke opp i norske besetninger. Når først noen er rammet er det viktig at vi tar de nødvendige grep for å ta vare på både dyr og besetningseiere. Produsentmiljøer og ikke minst vi som er tillitsvalgte må huske på at dette gjelder mennesker. Den enkelte som får påvisning av smittestoff eller utbrudd av sykdommer i sin besetning blir utsatt for en stor belastning, både arbeidsmessig, psykisk og ikke minst økonomisk. Da er det viktig at vi står fram og gir den støtten og hjelpen som behøves. Det er også viktig at Mattilsynet er raskt ute med nødvendig informasjon og tiltak, slik at man unngår unødvendig usikkerhet. Vi må fortsette å stå samlet som næring, ta vare på hverandre og ta vare på den gode dyrehelsen vi har i Norge. Så kan vi også i fremtiden si med stolthet at vi har verdens beste dyrehelse på svin. Linda Gjerde Myren,

styremedlem Norsvin