Stikkord

Forskning

På Hvam videregående skole har det vært drevet avls­arbeid på norsk landsvin helt siden oppstarten av organisert ­svineavl i Norge. Arve Sunde har fulgt grisen her i 40 år, og

Anja Varmløse Strathe fra Københavns Universitet holdt foredrag om framtidas fôring av drektige og diegivende purker på Grisekongressen i Herming. Det er mange faktorer det skal tas hensyn til når

I prosjektet Små-i-Ro er målet å betre helsa på smågrisen i Rogaland. Eit av tiltaka er å kartlegge førekomsten av APP-bakterien i purkebesetningane. APP gjev luftvegssjukdom og viser seg på

Straks en råne blir CT-skannet på teststasjonen Delta, blir bildene lastet opp i skyen. Der kjøres en nyutviklet maskinlæringsmodell for stykningsdeler som gir økt genetisk framgang.

«Ni nye innovasjonsprosjekter i jordbruk og matindustri er tildelt forskningsmidler», meldte Landbruksdirektoratet 13. desember. Et av de er fra avlsselskapet Norsvin, som skal forske på frysing av griseembryoer.

De aller fleste befruktningene i svine- og storfebesetningene i ­Norge skjer ved kunstig befruktning. For avlsorganisasjonene ­Norsvin og Geno er det viktig at sæden som brukes i besetningene har høy