Nyheter

Norges beste purkebesetning er i Stange. Hanne og Olav Vold på Gaustad Gård har igjen tatt førsteplassen i Ingris-statistikken for purkebesetninger.

Svenske butikker vil ha mer svensk kjøtt i kjøttdisken. Slakteribransjen merker mer trykk og etterspørsel etter svensk kjøtt. Svenske svineprodusenter får nå rundt tre kroner mer per kilo enn danske

Nesten alle umerkede griser spores nå tilbake til riktig eier. Grisene blir ikke kassert og det gis slakteoppgjør for grisen. Men både Nortura og Furuseth trekker nå 500 kroner for

Slakteriene oppnådde generelt noe bedre resultater i 2023 enn i 2022, og ingen får røde tall. Aller best resultat hadde Furuseth AS.

I Sverige er det nå stort fokus på beredskap innen både plante- og husdyrproduksjon.

Nortura Tønsberg er nå klart største slakteri for gris i Norge. Hver fjerde gris slaktes nå i Tønsberg etter at de har tatt over griseslaktinga fra Nortura Rudshøgda.