Nyheter

Styret fikk med seg mange konstruktive innspill å jobbe videre med ­under årsmøtedebatten på Norsvins årsmøte 2023. De viktigste temaene som ble berørt var konsesjonsregelverket, økonomien i svineproduksjon og resultatene

Norsvins styreleder Per Inge Egeland sa at Norsvin er godt ­rustet for framtida, og at økonomien i norsk svineproduksjon er god. Til tross for dette, uttrykte Egeland bekymring for at

Det ble i 2021 bevilget en drøy milliard i prisnedskriving på korn. Det er nå 40 møller og andre mottagere av prisnedskriving, Felleskjøpet Agri mottar klart mest. 

Stadig flere bruker halm som strø til grisen. Normalt krever dette kostbart utstyr til kutting, men noen har funnet en annen løsning. 

Først kom NRK-dokumentaren «Griseindustriens hemmeligheter» og nå etter nyttår kom resultatene fra Mattilsynets tilsyns­kampanje, med påfølgende svært kategoriserende medieoppslag. Svinebonde Inger Liv Røyter Thoresen (65) tror dette gjør noe med

Norske Skog Skogn AS i Levanger har planer om storsatsing på biogassproduksjon med opptil 700.000 tonn husdyrgjødsel. Fra før har nabo Biokraft Skogn AS landets største biogass­produksjon, men foreløpig uten