Nyheter

– Vi mener at økonomien må være såpass. Det skal være mulig å ha en akseptabel betaling for den jobben som utføres.

Global produktspesialist Torunn Aasmundstad i semin- og ­eksportavdelingen blir ny alvssjef i Norsvin. Hun har ingen direkte programerklæring, men røper at avlsteamet i selskapet bedriver scenariotenkning når avlsmålet utvikles. De

Snittpris utbetalt på slakt økte med kr 2,50 per kg fra 1. til 2. halvår 2022, og det ser ut til å bli en ytterligere økning i av­regningsprisen på ca.

To av årets tre beste besetninger med purker i Ingris kommer fra Stange. Hanne og Olav Vold er aller best. De vant også i fjor. Stangekollega Oddvar Pettersen kaprer 3.-

Ingris-resultatene for 2022 viser god framgang på svært mange områder. Antall beregna avvente per årspurke øker kraftig og spedgris tapet reduseres. For smågris og slaktegris øker tilveksten mye samtidig som

På Sørlandet gikk de i gang med et SPF-prosjekt i 2018. Nå har de fleste av de rundt 30 besetningene i regionen SPF-status.