Nyheter

Det er stor oppslutning om årets studiekurs. Studiekurset gjennomføres både som vanlige studieringer, fagmøter og også som sosial faghelg.

Norsvin har fått innvilget et nytt forskningsprosjekt som skal gå over fire år med tittelen «Økt spedgrisoverlevelse realisert gjennom bruk av KI-teknologi»

Mens en ny dyrevelferdsavtale på gris i EU lar vente på seg har danskene nylig landet ny avtale. Kravene er strengere enn dagens EU krav, men ligger langt etter kravene

Slaktegrisvektene ligger hittil i år noe høyere enn forutsatt i tidligere prognoser for 2024. Dette melder Nortura Totalmarked i sin nyeste prognose. I prognosen er nåværende vekter videreført. Dette gir

Purkene har flere spener nå enn tidligere. Kanskje er det en av de viktigste endringene som har skjedd i avlsmaterialet de siste årene. Økningen for denne egenskapen har vært sterkt

I 10 år har genomisk seleksjon stått sentralt i Norsvins avlsarbeid. Men hva er egentlig genomisk seleksjon? Og hvilke resultater har metoden gitt?