Nyheter

Slaktegrisprodusent Ole Henrik Linnestad i Rakkestad har tatt i bruk en skanner til å veie grisen. – Jobben med å veie gris går raskere, er artigere og mer behagelig, sier

– Det er helt klart behov for bedring i mange dyrehold og på flere områder. Samtidig er det viktig å anerkjenne at mange driver godt, med god dyrevelferd.

– Hovedsaken for oss med overgangen til SPF var å begrense smittepresset. Fjøset er fritt for noen latente patogener som dyra ellers konstant kjemper imot for å unngå å bli

Anja Varmløse Strathe fra Københavns Universitet holdt foredrag om framtidas fôring av drektige og diegivende purker på Grisekongressen i Herming. Det er mange faktorer det skal tas hensyn til når

I prosjektet Små-i-Ro er målet å betre helsa på smågrisen i Rogaland. Eit av tiltaka er å kartlegge førekomsten av APP-bakterien i purkebesetningane. APP gjev luftvegssjukdom og viser seg på

Straks en råne blir CT-skannet på teststasjonen Delta, blir bildene lastet opp i skyen. Der kjøres en nyutviklet maskinlæringsmodell for stykningsdeler som gir økt genetisk framgang.