Nyheter

Frost i vann- og fôrrør kan gi store utfordringer for husdyrprodusenter. I vinter har det vært mer utfordringer enn vanlig.

En grisebonde fra Sør-Vestlandet ringte til redaksjonen i SVIN rett før jul. Han mener at markeds- og produksjonsregulering for svin er alt for dyr for bonden slik den fungerer i

Kari Borgen og Roald Gjeteskjær i Klepp bygger ny smågrisavdeling for seks millioner. Der får de binger med rikelig plass til et kull.

I lys av diskusjonen om markeds- og produksjonsreguleringen for svinekjøtt omtalt på side 12 i dette nummeret av SVIN, er det viktig å reflektere over styrkene i det nåværende systemet.

Siste uka i november samlet Norsvinskolen over 150 deltagere til todagers fagseminar. Nytt av året var et eget opplegg for unge bønder dagen før, noe vi tør påstå var en

Pris på korn- og proteinråvarer er noe lavere enn i fjor. Samtidig øker prisen på frakt. Totalt sett er likevel prisene lavere, men i Norge er også kronekursen avgjørende for