Publisert: 17.06.2024 Oppdatert: 17.06.2024

Stikkord:

Nytt rådgivningsselskap på gris i Norge

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) og det danske rådgivningsfirmaet Ø-Vet A/S har gjennom en joint venture etablert et nytt selskap i Norge. Det heter NLR Gris AS.


Bildet: PRESSEMØTE: Fra venstre: Bjarne Holm, Dan Bysted, Søren Thielsen og Harald Bøhnsdalen

 

Eierne oppgir at de har ett felles mål:

– Vi skal bidra til økt lønnsomhet for bonden, og god helse for grisen. Vi skal bringe inn ny kompetanse og arbeidsmetodikk i norsk svineproduksjon til de som ønsker det, sier direktør Bjarne Holm i NLR. Han er styreleder i det nye rådgivningsselskapet NLR Gris. Det er 50/50 eid av NLR og Ø-Vet A/S. Daglig leder er Gisle Tungland. Han er også regionsjef i NLR region sør. NLR Gris AS har kontoradresse på Klepp på Jæren.

 

Ønsker ny kompetanse
Ifølge Holm ønsker norske svineprodusenter en kompetanse som Norge nå er fattig på.

– Ø-Vet og NLR deler felles verdier, hvor nøytralitet og uavhengighet står sentralt. Årsaken til at vi ikke har hatt et tilsvarende selskap her i landet tidligere, er at vi har manglet den type erfaring i norsk svineproduksjon, sier Holm.

Flere kjente norske svineprodusenter, med svært gode resultater, har i over 15 år vært godt kjent med Ø-Vet. Produsenter som Harald Bøhnsdalen, Olav Vold, Harald Gropen og Ole Bjarne Enger er blant de som har benyttet seg av danskenes rådgivningstjenester. Men inntil nå altså under dansk flagg.

– Ø-Vet er et internasjonalt anerkjent rådgivningshus med spisskompetanse på svineproduksjon. NLR har et stort marked, og eierne har som målsetting at det nye selskapet skal være den foretrukne rådgivningspartner for bonden. Det betinger en utvikling i bredde av våre tjenester og fagområder der hvor det er behov og etterspørsel, sier Holm.

 

STYRELEDER: Direktør i NLR, Bjarne Holm, er styreleder i det nye rådgivningsselskapet NLR Gris AS.

 

Produksjonsoptimalisering
Holm oppgir at selskapet skal ha følgende kjerneaktiviteter:

– Vi skal drive produksjonsoptimalisering der sunnhet, økonomi og velferd står i første rekke. Problemløsning i besetninger som har kjørt seg fast er også en aktivitet vi satser på. Og vi skal bidra inn i SPF-saneringer. Dette er for de som har lyst til å bli bedre. Det er jo snakk om mange hundre tusen kroner på bunnlinja for de som har lyst til å treffe bedre på blant annet fôring, innemiljø og generelt management, sier Holm.

Han presiserer at selskapet ikke er en veterinærpraksis. Selskapet skal ifølge Holm bidra til bedre bedriftsøkonomi for produsenten gjennom bedre drift.

– Vi er her for å bedre hverdagen for gris og bonde. Vi skal hjelpe til med å gi bedre og konkrete produksjonstall, lavere dødelighet på smågris og slaktegris og redusert andel kasserte slakt og slakt med anmerkninger. Vi vet at kundene har behov for tilgjengelig spisskompetanse, helhetlig tilnærming og en kompetent sparringspartner. Som abonnent på tjenestene får du som svineprodusent lavere timepris og telefonsupport 24/7, sier Holm.

 

Hvor mye koster dette bonden, Holm?
– Timesprisen for en ikke-abonnent blir rundt 3000 kroner, mens en abonnent betaler i ca. 2150. Dagsatsen blir tilsvarende rundt 17 000 kroner og 24 150 kroner for henholdsvis abonnenter og ikke-abonnenter. Ø-Vet har per i dag rundt 30 norske kunder. Kunderelasjonene blir i form av fjøsbesøk, slakteriundersøkelser, fôrmøllegjennomganger, fagmøter, messer, videomøter og telefonsupport, sier han.

Holm oppgir Norsvin, KLF, Nortura, Animalia, Forum Gris, Felleskjøpet, Norgesfôr/Strand Unikorn, Fiskå, Veterinærforeningen som nøkkelpartnere.

 

Betydelig kompetanse
En av eierne i Ø-Vet i Danmark, Søren Thielsen, forteller at selskapet i utgangspunktet ble invitert inn i norsk svineproduksjon for mange år siden fordi selskapet hadde betydelig kompetanse på blant annet sanering og sykdom på gris. Thielsen er også operativ rådgiver for Ø-Vet og vil jobbe mye i Norge.

– Vi hadde gjennom vår internasjonale virksomhet opparbeidet oss kunnskap og viten gjennom arbeid med 350 000 purker i 21 land. Vi er praktikere, sier Thielsen.

Både Thielsen og den andre eieren i Ø-Vet A/S, Dan Bysted, er til stede sammen med Bjarne Holm når SVIN er invitert til pressemøte hjemme hos rådgvningskunde, svineprodusent og styremedlem i Norsvin, Harald Bøhnsdalen. Bøhnsdalen har brukt Ø-Vet i sju år, og har to besøk i året.

– Jeg har tjent inn investeringa til de grader. I Norge har svinerådgivning vært tett knyttet opp mot slakteriene og fôrprodusentene. Vi har ikke kunnet velge hvilken rådgiver vi vil ha. Gode rådgivere med et brennende engasjement for grisen har gjerne blitt dyttet opp i systemet i en annen stilling i den organisasjonen de jobber. De får andre oppgaver. Nye og uerfarne kommer til. Da mister vi de beste og mest erfarne. Men Ø-Vet har sett mye vi ikke har i Norge og har enorm erfaring. Og de kjenner også norske forhold, sier Bøhnsdalen.

 

Hva er markedsstrategien, Holm?
– Rundt 30 prosent markedsandel av norske svineprodusenter ser vi som et mulig kundegrunnlag. Og vi har et mål om å ha halvparten av disse som kunder. Det vil si ca. 300 kunder. Vi skal selge så Søren og Dan har mer enn nok å gjøre. Det er den første milepælen. Om dette går godt, har vi et mål om å ansette en til to norske veterinærer i løpet av neste år. De blir en del av det faglige kollegiet hos Ø-Vet i Danmark, med fagapparatet deres i ryggen, men blir ansatt i NLR Gris AS. I Ø-Vet A/S er det 14 veterinærer som kun jobber med gris. Men det er viktig å få sagt at vi ikke skal utfordre gårdsveterinæren. Vi håper på et godt samarbeid med slakteriene og Helsetjenesten for svin, avslutter Holm.