Stikkord

Driftledelse

– Få kostnadene inn i ryggmargen

Publisert: 23.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

– Bli bevisst på tallene dine. Når beslutninger skal tas er ikke det viktigste å ha fine tall, men riktige og sannferdige tall. Du må ha dem i ryggmargen hvis

Tenk litt lenger! Er gris penger?

Publisert: 22.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Vinterens studieopplegg blir annerledes enn hva du forventer. Kurset «Tenk litt lenger! Er gris penger?» vil kreve at du bruker noe mer tid på regnskapet ditt, og at du diskuterer

Prisutdeling i nord

Publisert: 22.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Besetningene med de beste resultatene i Ingris på landsbasis premieres hvert år.

Storth propellrørere

Publisert: 31.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Norturas rolle i livdyromsetningen

Publisert: 14.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Nortura SA har ansvar for formeringsbesetninger over hele landet. Besetningene skal produsere livdyr av best mulig kvalitet gjennom god dyrevelferd, riktig fokus i avlsarbeidet og godt helsearbeid.

Livdyromsetningens bakgrunn

Publisert: 14.02.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Hvert år omsetter Nortura cirka 27 000 rekrutteringspurker. Noen foretrekker å rekruttere selv. Begge rekrutteringsformer har fordeler og ulemper, men bevissthet om valg av egen rekrutteringsstrategi er avgjørende.