Stikkord

Driftledelse

Lav grisingsprosent?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Høye driftskostnader i svineproduksjon krever til enhver tid fulle fødebinger. Dette setter krav til purkene, men også til deg som produsent. Ikke alle bedekninger resulterer i drektighet og grising.

Ville gjort det samme i dag

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

I Sverige finnes varmegjenvinning fra gjødselrenner i nesten alle nye grisehus. I Norge legger mange til rette for å utnytte denne ressursen, men ikke alle.

Grisföretagardagen 2009

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det er ikke nok å reklamere med at svenske griser har krøll på halen. Folk bryr seg ikke om det når grisen er slaktet, sa entreprenør og forretningsmann Bert Karlsson.

Slepeslanger slår gjødselvogner

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Bruk av slepeslanger i stedet for gjødselvogner har fått et løft de siste par årene. Selv om prislappen ofte havner rundt 300 000-400 000 kr velger mange slanger framfor vogner.

Holdvurdering lønner seg

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Det er store individuelle forskjeller mellom purker når det kommer til tilvekst, fôropptakskapasitet, størrelse og produksjon. Fôring av purker slik at de til enhver tid er i passende hold er derfor en balansekunst.

Slaktegrisbønder roper varsko

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Et aldri så lite slaktegrisopprør har sakte men sikkert bygd seg opp over Østlandet siste året. Det kulminerte foreløpig da sju produsenter fra fire fylker møtte Norturaledelsen på Rudshøgda-anlegget i desember.