Publisert: 22.09.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Prisutdeling i nord

Besetningene med de beste resultatene i Ingris på landsbasis premieres hvert år.


Prisutdeling i nord

Besetningene med de beste resultatene i Ingris på landsbasis premieres hvert år.

For 2013 var to av vinnerbesetningene Sissel og Trond Mehus og John Harald Johnsen, fra Nesna, og utdelingen skjedde lokalt i forbindelse med en studietur for Norsvins fagavdeling.

Svineprodusentene som har de beste resultatene i Ingris for besetningskategoriene purker, smågris, slaktegris, nav i purkering og satellitt i purkering premieres. To av årets prisvinnere, Sissel og Trond Mehus (purker) og John Harald Johnsen (slaktegris), er fra Nesna. Vanligvis deles prisene ut i forbindelse med kongress eller fagseminar som Norsvin arrangerer, men i år skjedde deler av utdelingen hjemme hos familien Mehus på Nesna. Utdelingen fant sted i forbindelse med en studietur som Norsvins fagavdeling hadde til Helgeland i sommer. Både slakteri, fôrleverandører og lokalpresse var på plass for å hedre besetningene med de gode resultatene med blomster og gaver.

I Nordland finner vi mange svært dyktige svineprodusenter, og det er også et usedvanlig aktivt og godt fagmiljø. Dette kommer klart fram i Svin nummer 5, der listene med de beste besetningene ble presentert. På listene over de med best Ingris-resultater er det 25 besetningene med purker, smågris og slaktegris, og åtte av disse finner vi i Nordland.