Stikkord

Diverse

Slurry Kat heter en ny Agromiljøutfordrer i Norge. Det finnes nå tre ulike systemer, og stadig flere husdyrprodusenter sprer nå gjødsel på annen måte enn tankvogn.

De store biogassprosjektene i Norge lar vente på seg, men det ordner seg i Fredrikstad og i Telemark har svinebonde Sondre Skoglund snart på plass en biogassreaktor.

Det skjer endringer også når det gjelder tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

Nå skal utviklingen snus. Det har vært tydelig nedgang i søknader om produksjonstilskudd i Møre og Romsdal.