Publisert: 15.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Biogass – hva skjer?

De store biogassprosjektene i Norge lar vente på seg, men det ordner seg i Fredrikstad og i Telemark har svinebonde Sondre Skoglund snart på plass en biogassreaktor.


Biogass – hva skjer?

De store biogassprosjektene i Norge lar vente på seg, men det ordner seg i Fredrikstad og i Telemark har svinebonde Sondre Skoglund snart på plass en biogassreaktor.

Årets jordbruksavtale fikk på plass et viktig prinsipp. Det gis nå et tilskudd på 15 kroner for hver m3 gjødsel som går gjennom et biogassanlegg (kap 7.3.6 i årets jordbruksoppgjør). – Forskriften er ikke klar, men tilskuddet er tenkt gå til bonden, og dette vil gjelde både gårdsanlegg og større anlegg, sier seniorrådgiver Frode Lyssandtræ i landbruks- og matdepartementet. – Dette er et viktig prinsipp, men tilskuddet er for lite, mener biogassekspert og svinebonde Ivar Sørby i Vestfold. I Vestfold er det fremdeles håp om å få på plass et større biogassanlegg der husdyrgjødsel blir en del av løsningen (se svin nr 7 2011). Størrelsen på et slikt tilskudd vil selvsagt ha betydning. – I øyeblikket jobber vi også med å få på plass en eierstruktur/finansieringsløsning, opplyser Sørby.

 

Entrepenør biorest etterlyses

På Romerike i Akershus har de snart på plass et større biogassanlegg plassert ved tidligere Esvald purkering. Men her er kun husholdningsavfall og ikke husdyrgjødsel med som en del av opplegget. Likevel blir det mange tonn biorest som skal spres hos romerikesbøndene. Nå søkes firma/entrepenører som kan ta seg av denne håndteringen. I første omgang vil seriøse aktører bli kvalifisert. Avfallselskapet forhandler så med tre-fire av disse om en eventuell endelig avtale. Neste vekstsesong får trolig kornbønder i Akershus tilbud om å ta imot biorest.

Først i Fredrikstad

Fredrikstad ligger fortsatt an til å bli først med et større biogassanlegg der også husdyrgjødsel er med. De har allerede et biogassanlegg, men det nye anlegget blir større og med husdyrgjødsel. – Vi er litt forsinket i bygginga på grunn av at den nye reaktoren måtte jordskjelvsikres. Men til våren setter vi gang med produksjon i ny reaktor, opplyser Knut Lileng i Frevar. Han regner med at selve oppstarten for å få i gang biogassprosessen tar ca to måneder. Lileng har registrert at det skal gis tilskudd på 15 kroner per tonn til husdyrgjødsel som skal inn i anlegget. – Det er et viktig prinsipp, kommenterer Lilleng. Hos Frevar er tre større husdyrbønder pluss en kornprodusent med i prosjektet. – Vi jobber med å få på plass en logistikk og lagerløsning for husdyrgjødsel/biorest, sier Lilleng. Spesielt i Fredrikstad er også at biogassen oppgraderes til biodrivstoff til områdets busser og søppelbiler. Nå vil mengden biodrivstoff mer enn dobles.

Biogass i Telemark

I Telemark har professor Rune Bakke ved Høgskolen i Telemark klar biogassreaktoren til svineprodusent Sondre Skoglund. Plattform til reaktoren er nettopp støpt på gården i Bjørkedalen ved Porsgrunn. Skoglund har avlsbesetning med ca 100 purker og 220 kull i året. En tredjedel av smågrisen blir til livdyr eller slaktegris. Skoglund har en gjødselkum på 1600 m3 hvor reaktoren på 10 m3 blir montert. Gjødsel skal så pumpes gjennom reaktoren og tilbake til kummen. – Vi har laboratorietester som viser at reaktoren er mer enn stor nok til å dekke Skoglunds behov. Nå gjenstår å se om dette stemmer, sier Bakke. Han synes det blir spennende å teste i fullskala på en gård. Selve biogassen vil bli brent og gå inn i gårdens system med vannbåren varme. Skoglund har fra før halmfyring. Prosjektet er for øvrig finansiert av Innovasjon Norge.