Publisert: 14.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Ønsker økt smågrisproduksjon

Nå skal utviklingen snus. Det har vært tydelig nedgang i søknader om produksjonstilskudd i Møre og Romsdal.


Ønsker økt smågrisproduksjon

Nå skal utviklingen snus. Det har vært tydelig nedgang i søknader om produksjonstilskudd i Møre og Romsdal.

I et treårig samarbeidsprosjekt mellom Nortura, Norsvin, Felleskjøpet, Fylkesmannen, Gjermundnes videregående skule og fylkesbondelaget forsøker man å rekruttere nye smågrisprodusenter i fylket.

Nedgangen i søknader om produksjonstilskudd på purker har de siste 15 åra vært nærmere 70 prosent. Prosjektet skal nå forsøke å finne tiltak som kan få opp igjen interessen og rekruttere nye grisebønder. Årlig har det vært mellom fem og åtte prosent av grisebøndene som har sluttet med produksjonen. Samtidig er det her som andre steder slik at de som blir igjen øker ofte til større besetninger.

Tar et tak

Prosjektleder Reidar Lindset forteller at de allerede har vært i kontakt med flere interesserte, og at de nå vil ut og snakke med disse og sjekke forutsetningene for drift. Det viktige er selvsagt at det ligger til rette reint bygningsmessig. Det kan for eksempel være tidligere mjølkeprodusenter som i dag har tomme fjøs stående. I tillegg er det viktig med godt uteareal, blant annet med tanke på gjødselspredning, sier Lindset.

 

Tre i Rauma

I Rauma er det i dag tre bruk som driver med gris, ett i Åndalsnes og to i Isfjorden. Lindset mener det absolutt bør være interesserte bønder i kommunen og han oppfordrer til å ta kontakt. Han er svært interessert i å komme i dialog med aktuelle kandidater og lokker med tilskuddsordninger og muligheter for støtte fra blant andre Innovasjon Norge og aktuelle banker.