Publisert: 14.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Svin beklager bildebruk


Svin beklager bildebruk

I forrige nummer av Svin ble det trykt et bilde av Weda fôringsanlegg i forbindelse med en reportasje fra Norsvins fôringsseminar på Hamar. Det ble gjort ved en glipp, og vi beklager billedbruken på det sterkeste. Reportasjen tok utgangspunkt i et fagforedrag som Lisbeth Jørgensen ved Videncenter for svineproduktion hadde om resteløse fôringsanlegg, blant annet med utgangspunkt i en dansk undersøkelse av slike anlegg. Noe av poenget med hennes innlegg var at gevinsten ved bruk av slike anlegg er liten i forhold til tradisjonelle fôringsanlegg.

Weda-anlegget var ikke med i grunnlaget for hennes undersøkelse, og dermed ikke i den testen det refereres til. Weda-anleggets forhandler presiserer at det er store prinsipielle forskjeller på dette anlegget i forhold til andre. Brukerne av anlegget i Norge kjenner ikke til de problemene hun refererte til i undersøkelsen, og de fleste er veldig fornøyde med anlegget og effekten av det. Dette gjelder også den produsenten på Jæren som bildet til artikkelen var hentet fra. I en sidestilt artikkel i samme utgave av Svin kom dette for øvrig også fram.