Publisert: 17.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Utfordrer til Agromiljø

Slurry Kat heter en ny Agromiljøutfordrer i Norge. Det finnes nå tre ulike systemer, og stadig flere husdyrprodusenter sprer nå gjødsel på annen måte enn tankvogn.


Utfordrer til Agromiljø

Slurry Kat heter en ny Agromiljøutfordrer i Norge. Det finnes nå tre ulike systemer, og stadig flere husdyrprodusenter sprer nå gjødsel på annen måte enn tankvogn.

Vi er i juni, og våronna er for lengst over når svinebonde Kjell Støten i Rakkestad kjører gjødsel i bygg- og vårhveteåkre. Sammen med svinekollega Bill Bjerkhagen har han i år investert i gjødselutstyr ved navn Slurry Kat. Det er første gang det ikke er tankvogn som ruller rundt på jordene på gården. – Det er annerledes å kjøre med slanger, en må tenke og legge opp på en annen måte. Men gjødsla blir jevnt fordelt, det gir mindre pakking og er bedre for jorda, sier Støten. Svinebonden har satset på en ni meter bred spredebom og fire toms slanger på jordet. Han har spredd 1000 m3 gjødsel, og det uten driftsstopp. – Vi sprer fra 95 til 120 m3 i timen når vi kjører. Minst kapasitet er det når vi bruker alle de 1000 meter slanger, forteller Støten. De har vært to mann ved spredning, mens Kjell har lagt ut og tatt inn slangene alene. – Størst utfordring har det egentlig vært å rulle inn slangene. Her burde vi også vært to mann, sier Støten. Åkeren er han også fornøyd med. – Vi var kanskje litt sent ute med spredning. Vi hadde på kun 2 kg N i våronna og pøste nå på med opptil 7 tonn per dekar husdyrgjødsel. Åkeren har tålt det. Nå halvannen måned seinere er det er lite legde, forteller Støten.

 

Hydraulisk fordeler

Slurry Cat er en konkurrent til Agromiljøs utstyr, men enkelte komponenter går igjen. Her er italiensk pumpe, tysk fordeler og spanske slanger, men sammensetningen av det hele er irsk. – Mannen bak Slurry Kat var egentlig gjødselentrepenør, men han likte aldri utstyret han fikk. Til slutt satset han på eget utstyr gjennom Slurry Kat, forteller importør Hans Kr. Heckner i Heckner Maskin. Det som skiller systemet fra Agromiljøs er en hydraulisk fordeler. Det betyr at utstyret skal være mindre følsomt for fremmedpartikler i gjødsla. Utstyret krever en traktor med kapasitet på 50 liter på oljepumpa. Slurry Kat har også 50 m rør på spredebom og fast avstand 25 cm mellom rørene. Det er ellers ulike muligheter til sammensetning av utstyr. Du kan f. eks. ha slangetrommelen bak på fordeler, slik at en traktor kan flytte alt utstyret til neste gård der det skal spres.

 

390 000 kr

Det er mange muligheter for å sette sammen utstyr til Slurry Kat. Spredebommen kan være fra 6 til 24 meter bred, eller det kan være spredeplate. Det er flere pumpestørrelser, og det er muligheter for å henge slangetrommel bak spredebommen i tillegg til foran og bak på traktoren. Det er også mulig å bruke trykkluft, men ingen slike anlegg er solgt i Norge så langt. Men de har ikke kanon og ball til å skyte gjennom (slik det canadiske utstyret i Trøndelag har). Pris på komplett utstyr avhenger først og fremst av lengde og dimensjon på slepeslanger. Standard er 4 tom både for tilførsel og slepeslange de siste par hundre metrene bak traktoren. Men det er mulighet for grøvre tilførselslange (gir større kapasitet og mindre dieselforbruk). Støten har valgt en løsning med 1000 meter 4 tomslanger, Doda Maxi pumpe, og en ni meter spredebom der en kan henge på trommel for opprulling av slanger. For å tømme slangene brukes vann. I sum kostet investeringen 390 000 kroner, men dette fordeles på to. Tidligere har Støten leid inn entreprenør og betalt ca 35 000 kroner for gjødselspredning.