Publisert: 15.08.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Fylkene bestemmer tilskudd

Det skjer endringer også når det gjelder tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.


Fylkene bestemmer tilskudd

Det skjer endringer også når det gjelder tilskudd til miljøvennlig spredning av husdyrgjødsel.

. – Fra nyttår overlates det til regionale miljøprogram i de enkelte fylker å gi slike tilskudd eller ikke, forteller Jon Magnar Haugen i Statens landbruksforvaltning. Det betyr at Rogaland har fått en ekstrabevilgning på 8 millioner kroner, slik at det også der forventes fortsatt tilskudd. Hordaland og de to Agderfylkene har også fått en ekstrabevilgning. Andre fylker må eventuelt ta dette over det vanlige budsjettet. Men jeg har fått signaler fra Hedmark om at de tenker å gi midler til miljøvennlig husdyrgjødselspredning, sier Haugen. De siste årene har husdyrbønder i enkelte kommuner i Rogaland, Buskerud, Hedmark, Sogn og Fjordane og Nord Trøndelag fått tilskudd opp til 115 kr/daa for miljøvennling spredning av husdyrgjødsel.