Stikkord

Diverse

Det er per i dag 10 purkeringer i drift i Norge. Innen året er omme blir det tre til. Med 13 purkeringer i drift vil nesten hver åttende norske purke

Det samlete salget av kraftfôr i Norge har holdt seg stabilt de siste seks åra. Men svinefôrets andel av totalsalget har økt kraftig.