Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Rekordsalg av svinefôr

Det samlete salget av kraftfôr i Norge har holdt seg stabilt de siste seks åra. Men svinefôrets andel av totalsalget har økt kraftig.


Rekordsalg av svinefôr

Det samlete salget av kraftfôr i Norge har holdt seg stabilt de siste seks åra. Men svinefôrets andel av totalsalget har økt kraftig.

 

I fjor ble det solgt nesten 450 000 tonn kraftfôr til norske griser, et rekordhøyt salg. Det var bare fjørfebransjen som kunne oppvise like stor salgsøkning, og det samlete kraftfôrsalget til norske fjørfe ble til sammenlikning 290 000 tonn. Drøvtyggerne er fortsatt de største kraftfôrspiserne i Norge, med et forbruk i fjor på 913 000 tonn.

Statistikken fra Statens Landbruksforvaltning viser at det ble solgt til sammen 1 685 892 tonn kraftfôr i fjor, en økning på vel 16 000 tonn. Dette ga rom for plass til 14 000 tonn mer norskprodusert korn i kraftfôret.

 

 

Svinekraftfôr i tonn

Sum kraftfôr i tonn

1998

427 013

1 710 625

1999

414 079

1 689 865

2000

386 104

1 589 793

2001

421 265

1 624 026

2002

428 305

1 639 009

2003

439 430

1 668 460

2004

449 770

1 685 892