Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Lettere for svenske grisebønder


Lettere for svenske grisebønder

 

Lønnsomheten på svenske grisebruk ble kraftig forbedret i fjor. En analyse som LRF Konsult har gjort av de svenske bøndenes økonomi bekrefter dette. Økte priser for kjøttet kombinert med synkende fôrpriser er forklaringen. Svenske grisebruk fikk igjen SEK 178 000 til eget arbeid og kapital i gjennomsnitt, en økning fra SEK 87 000 året før.

Og prognosene for inneværende år 2005 er enda bedre. I år kan arbeids-og kapitalinntektene øke til 267 000 svenske kroner i snitt for grisebruket. I følge Land forventes bondens oppgjørspris på svinekjøtt å øke med seks til åtte prosent.