Publisert: 03.05.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Reagerer mot kjøttimport


Reagerer mot kjøttimport

 

Styreleder Live Høystad i Norsvin reagerer på at det i disse overskuddstider importeres svinekjøtt gjennom smutthull i tollvernet.

– Vi har mer enn nok svinekjøtt til å dekke det innenlandske forbruket i Norge i dag, og at enkelte bedrifter da går hen og utnytter et slikt smutthull er også illojalt overfor de svineprodusentene som leverer sine produkter til disse slakteriene, samtidig som det er konkurransevridende ovenfor det store flertallet av kjøttbedriftene.

Hun reagerer også kraftig på at Høyres statsråder (Pettersen og Meyer) støtter dette.