Stikkord

Diverse

Mære landbruksskole ble Husdyrtreffvinner på gris i år, både skolevinner og landsvinner. Mo og Øyrane Landbruksskole fulgte Mære tett.

60 fluer i grisehuset i mai kan utvikle seg til å bli 46 milliarder i løpet av sommeren. Det skjer der fluelarvene har gunstige forhold hvor de ikke forstyrres.

I Nord Trøndelag har det nylig vært minst fem svinegårder i salg på det frie markedet. Interessen for svinegårder synes å være større i Trøndelag enn lenger sør.

Grisen har et svært gunstig klimaavtrykk. Landbruket under ett står for 8,7 prosent av Norges klimautslipp. Grisen står for åtte-ni prosent av landbrukets samlete utslipp.

Svinepesten har nå spredd seg til alle Kinas provinser.

Svinehold og fjørfe er som kjent de husdyrproduksjonene i landbruket som har minst andel tilskudd i produksjonen. I perioden 1998 til 2018 har det i hovedsak vært tre tilskuddsordninger.