Publisert: 25.06.2019 Oppdatert: 25.06.2019

Mære best på gris i år

Mære landbruksskole ble Husdyrtreffvinner på gris i år, både skolevinner og landsvinner. Mo og Øyrane Landbruksskole fulgte Mære tett.


Bildet: Fra venstre Amalie Fossum, Steinar Viken(lærer), Gunnar Salberg Løe(lærer), Mona Langås (lærer), Ingrid Værdal og Marianne Hansen Fuglesang.

 

Hvert år tilbyr Nortura, Tine, Geno, Tyr og Norsvin et undervisningsopplegg og kunnskapskonkurranse for elever ved naturbruksskolene. Elevene utfører oppgaver i grupper, og velger selv hvilke husdyr de vil jobbe med.

Årets svineoppgave besto av en gårds­beskrivelse med driftsopplegg, og utskrifter fra Ingris/årsstatistikk på et anomysert bruk. Ut i fra dette skulle elevene vurdere drifta og resultatene, og deretter finne forbedringsområder og komme med konkrete forslag til aktuelle tiltak/rutiner, for å forbedre resultatene i produksjonen. Målet er å komme opp blant de beste i Ingris. Det var også en oppgave som gikk ut på å lage en ­smittevernplan på et tenkt bruk.

I år var det Amalie Fossum, Ingrid ­Sagvold Værdal og Marianne Hansen Fuglesang på Mære som leverte den beste av de tre oppgavene som ble levert på gris i årets husdyrtreff. De leverte en solid besvarelse hvor de trakk fram de svakeste sidene ved drifta på oppgavebruket, og kom med gode forslag til hva som burde gjøres av ­forbedringer. De leverte også en god ­smittevernplan med fokus på å unngå smitte fra kjøretøy og folk utenfra.