Publisert: 07.04.2019 Oppdatert: 07.06.2019

Stikkord:

Beskjedne tilskudd til svinehold

Svinehold og fjørfe er som kjent de husdyrproduksjonene i landbruket som har minst andel tilskudd i produksjonen. I perioden 1998 til 2018 har det i hovedsak vært tre tilskuddsordninger.


Dette går fram av rapporten «Sammenhenger mellom pris, tilskudd og produsert mengde i norsk husdyrproduksjon» som Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) nylig la fram for avtalepartene i jordbruksforhandlingene. For svineproduksjonen gjelder dette følgende ordninger; Distriktstilskuddet for Nord-Norge er av «litt størrelse». Det har ligget på om lag fem kroner per kilo målt i nominell verdi i hele den nevnte tidsperioden. Det samme gjelder også distriktstilskudd for Vestlandet, som har økt fra 0,30 kroner per kilo i 1998 til 1,10 kroner per kilo i 2018. Målt i fast kroneverdi har verdien av distriktstilskuddet for Nord-Norge blitt redusert med 24 prosent i perioden, mens distriktstilskuddet for Vestlandet er mer enn doblet. Men det er altså stor forskjell i nivåene på tilskuddet mellom de to regionene. Fra 2009 har Agder-fylkene hatt samme sats som Vestlandet.

Husdyrtilskuddet til avlsgris har eksistert gjennom hele perioden fra 1998 til 2018. Taket ble økt til 70 griser i 1999, som kan ha påvirket produksjonsøkningen i svinekjøtt fra 1998 til 1999. 70 griser var tak for tilskudd til og med 2005. Da ble taket senket til 35 avlsgriser, som det fremdeles er i 2018. I 2010 ble Sør-Norge delt i to soner. Jæren fikk en lavere sats enn resten av landsdelen. Satsen for Jæren har siden 2010 ligget mellom 16 og 30 prosent lavere enn resten av Sør-Norge.

Etter en liten økning i 2013, har tilskudd til avlsgris falt fram til 2018. «Det ser ikke ut til å være sammenheng mellom produksjonsvolum og dyretilskudd. Det var heller ikke ventet da dyretilskuddet for avlsgris er lite sammenliknet med resten av inntektskomposisjonen i svineholdet», skriver Nibio.

Dyretilskudd til slaktegris kom i år 2000. Fra 2000 til 2002 fikk man samme beløp for de 400 første grisene i hele landet. I 2006 ble dette endret til 1400 slaktegriser. Høyeste tilskuddsnivå for slaktegris var det i årene 2001 til 2003. Lavest nivå har det vært de tre siste årene.

Av andre tilskudd som betyr noe for svineprodusentene er avløsertilskudd det viktigste.