Publisert: 21.05.2019 Oppdatert: 21.06.2019

Stikkord:

Svinegårder –mest populære i Trøndelag

I Nord Trøndelag har det nylig vært minst fem svinegårder i salg på det frie markedet. Interessen for svinegårder synes å være større i Trøndelag enn lenger sør.


Bildet: Gården Laugsand er til salg. Gården ligger på Ytterøya utenfor Levanger og har grisehus med smågrisproduksjon fra 2010. [Foto: Eiendomsmegler1 Midt Norge]

Normalt blir relativt få gårder solgt på det frie markedet. Men siste år er tre gårder med svineproduksjon solgt i nabokommunene Verdal og Steinkjer i Trøndelag. Prisen for alle tre ble drøyt 10 millioner. Den minste gården, Kålen Østre i Verdal, har ca. 90 da jord, men her er det stor smågrisproduksjon med sju ukers puljedrift og 50 i pulja. Gården har også relativt nye og moderne hus, og bra beliggenhet.

To brødre kjøpte hver sin gård
Kålen Østre ble solgt til Kine Molde Nesjan og Øyvind Nesjan nå i februar. De satser videre på gris. Øyvind er for øvrig ny rådgiver på gris i Midt-Norsk Slakteri. Før Øyvind var storebroren Per-Arne svinerådgiver i Midt-Norsk Slakteri. Men han kjøpte den historiske gården Mo Søndre ved Stiklestad for et år siden. Denne gården har ca. 200 daa jord. Mo Søndre ligger sentralt til med et fint gårdstun. Gården hadde kombinert svineproduksjon, men er av Nesjan bygd om til smågrisproduksjon. Her er nå sju ukers puljedrift og 26 purker i pulja.

– Det er litt tilfeldig at vi begge kjøper gård nå, men lillebror følger i brorens forspor både når det gjelder jobb og gårdkjøp, kommenterer Per-Arne til Svin.

19 åring satser på gris
Den tredje svinegården som nylig er solgt er Ner-Følling i Følling nord i Steinkjer. Kjøperen av Ner-Følling er 19 år gamle Stian Ulvin fra i Sør-Trøndelag. Også han ønsker å satse på gris.

– Jeg kommer fra gård og er veldig interessert i husdyr og smågrisproduksjon, sier Ulvin til Svin. Han liker også at gården har bra med arealressurser. Den har 363 daa dyrka areal og over 500 daa skog. Gården har smågrisproduksjon med sju ukers puljedrift og 32 i pulja. Det fôres fram ca. 700 slaktegris (noe utvidet konsesjon). Hus og bygninger er ikke fullt så bra på Følling som på de to andre gårdene til drøyt 10 millioner. Beliggenheten er også noe mindre sentral. Gården lå ute til salgs en stund, men endte altså opp med en meget ung gårdkjøper. Også en annen gård med grisehus i Steinkjer ble relativt nylig solgt på det frie markedet. På denne gården har de ikke gris lenger.

Gård til 13 millioner
Litt lenger sør i Levanger på øya Ytterøya er nå gården Laugsand, en kjent grisegård, til salgs. Gården ligger flott til med sjøutsikt og strandlinje mot nordvest. Dyrka areal er 233 daa totalt. Det er et nytt grisehus fra 2010 (oppført etter brann) på 1060 m3 der det er 56 fødebinger. Det er i dag smågrisproduksjon med tre ukers puljedrift og 14 i pulja. Ca. 700 smågriser fôres fra til slakt. Gården ligger ute på finn.no, og prisantydning er 13,3 millioner.  Ytterøya har ikke fastlandsforbindelse, men det går relativt ofte båt til kommunesenteret Levanger. Fergeturen tar 30 minutter.

På finn.no finner vi også en svinegård til salgs på Østlandet. Gården ligger ved Skotterud ved svenskegrensa helt sør i Hedmark. Dyrka areal her er 186 daa, driftsbygning er på totalt 1250 m2. Her er prisantydning klart mer beskjeden enn i Trøndelag, eller 4,5 millioner.

Enklest å selge husdyrgård i Trøndelag
Avdelingsleder Lasse Sørli, Koppang Landbruk Trøndelag, har solgt alle de tre gårdene i Verdal/Steinkjer. Han mener en generelt kan dele gårder inn i to hovedtyper. Gårder som har liten eller ikke noe husdyrproduksjon og som samtidig har en bra og helst sentral beliggenhet.

– Disse gårdene kjøpes delvis ut fra ønske om å ha et fint bosted og kjøpergruppen er relativt stor. Naboer som ønsker tilleggsjord kan også ofte være i kjøpergruppen. Det blir gjerne budrunder med flere interessenter. Prisen kan dermed bli høy, opplyser Sørli. Den andre typen gårder er typisk husdyrgårder med full produksjon. Salg av en slik gård kan ta lang tid, og en må regne minst 6 til 12 måneder.

– Her har vi en annen kjøpergruppe som nesten alltid har landbruksbakgrunn. Kjøpergruppen her er klart mindre, men dette varierer noe fra landsdel til landsdel. Husdyrgårder virker å være enklere å selge i Trøndelag enn på Østlandet, sier Sørli. På de tre gårdene i Trøndelag var det interessenter fra hele landet med i bildet. Interessen var særlig stor for Mo gård ved Stiklestad.

– En grunn til at salg av husdyrgårder tar tid er at kjøperne må ordne finansiering i bank. Kjøpet skal regnes hjem, og mitt inntrykk er at bankene nå setter større krav til sikkerhet enn tidligere, sier Sørli. Næringslån er også dyrere enn lån der en ser på gården som bosted. Og næringslån er vanskeligere å få igjennom hos bankene.
Gårder med eldre bygningsmasse eller stor bygningsmasse i forhold til arealgrunnlag er også generelt tyngre å selge enn gårder som har mindre bygningsmasse eller mer moderne bygningsmasse, opplyser Sørli.

Pris satt ned ni millioner på Jæren
Stor bygningsmasse og produksjon i forhold til areal har absolutt konkursgården på Høyland i Time kommune på Jæren. Denne gården ble lagt ut til salgs for 27 millioner kr i fjor, og må være en av Norges aller største husdyrgårder. Det er samtidig trolig den 

største gården som har gått konkurs i nyere tid. Nylig er prisantydning satt ned fra 27 til 18 millioner. Gården har stor mjølke- og svineproduksjon. Den har også ammekyr og sau. Kufjøset er et løsdriftsfjøs fra 2003 med to melke­roboter. Melkekvota er 220 tonn, men det leies i tillegg 400 tonn. Grisehuset er totalt på 3000 m2 fordelt på to etasjer, og er innredet for smågrisproduksjon. Grisehuset er fra 1976, men påbygd/modernisert i 2002. Gården har ifølge salgsoppgave også redskapshus/sauefjøs på 1475 m2 fra 2011 (150 v.f.sauer). Men arealressursene begrenser seg til 178 daa fulldyrka areal og 417 daa beiteareal. Eiendomsmegler Sigrun Undheim Stangeland sier til Svin at ny pris tar utgangspunkt i gårdens egne ressurser, mens gammel prisantydning også la vekt på leid areal/kvote.

– Vi har stor tro på at ny pris vil gjøre at kjøpere kommer på banen, sier Stangeland. Gården driftes i dag av konkursboet. Gjelden på gården skal være over 61 millioner kroner, ifølge Stavanger Aftenblad. Banken DNB er største kreditor med drøyt halvparten av dette beløpet.