Stikkord

Diverse

Som omtalt i Svin nummer 1 så gjennomfører Mattilsynet brannsikringskontroll i minst 750 svinehold i Norge i år med hovedvekt på slaktegris.

Mattilsynet har forenklet og omorganisert. Det har blitt to forvaltningsnivåer i stedet for tre, og regionskontorene er redusert fra åtte til fem. Det blir færre ledere, og flere tilsyn i

Erstatningskrav på kr 29 millioner fra Mørk Engebretsen Invest AS og Hampshire AS mot staten førte ikke frem i Oslo tingrett. Retten kom til at kravet er foreldet.