Publisert: 23.02.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Dette vil Mattilsynet kontrollere

Som omtalt i Svin nummer 1 så gjennomfører Mattilsynet brannsikringskontroll i minst 750 svinehold i Norge i år med hovedvekt på slaktegris.


Dette vil Mattilsynet kontrollere

Som omtalt i Svin nummer 1 så gjennomfører Mattilsynet brannsikringskontroll i minst 750 svinehold i Norge i år med hovedvekt på slaktegris.

Utvalget skal være tilfeldig, og produsenter over hele landet skal besøkes. Kontrollene starter i mars, og målet og avsluttes 1. november. Inspeksjonene gjennomføres ved hjelp av en egen sjekkliste som skal sikre at de samme kravene blir ettersett uavhengig av hvor i landet svinebesetningen befinner seg. En rapport med oppsummering og resultater fra prosjektarbeidet er ventet ferdig 1.mars 2016. Kvalitetssystemet i landbrukets(KSL) nye sjekkliste for elektrisk anlegg og utstyr i landbruksbygg og KSLs plan for beredskap er et godt hjelpemiddel for gjennomgangen. Mattilsynet har valgt ut enkelte bestemmelser i regelverket som skal kontrolleres, blant annet disse; // Om svineholdet har et tilfredsstillende system for varsling av brann.

// Evakueringsmuligheter, om dyra lett kan slippes ut av bygningen i tilfelle brann eller andre nødsituasjoner.

// Om driftsbygningen har brannforebyggende seksjonering.

// Om det holdes orden og gjennomføres nødvendig vedlikehold og renhold for å forebygge brann.

// Om faglig kontroll av det elektriske anlegget gjennomføres minimum hvert tredje år.

// Om det er tilstrekkelig med brannslukningsutstyr i alle bygninger der det holdes gris.

// Ettersyn av tekniske innretninger.

// Ventilasjonssystemet og om det er gjennomført forebyggende tiltak mot brann i ventilasjonsvifter.

// Øvrige forhold som er viktig for dyrevelferden for grisen, eksempelvis bruk av rotemateriale, sykebinger og plassforhold.