Publisert: 26.02.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Grisebonde anmeldt for kornsmugling


Grisebonde anmeldt for kornsmugling

En grisebonde i Halden er anmeldt for kornsmugling. Saken er tidligere omtalt i blant annet Bondebladet. De skriver at bønder i Halden trolig leier/eier mer enn 10 000 dekar i Strømstad. Svenske bønder er sinte fordi de ikke klarer konkurrere om leiejorda. For en husdyrbonde i Norge er det gunstig å leie/eie jord i Sverige, da en ordning fra 1954 tillater husdyrbønder i grensekommuner å dyrke eget fôr i nabokommunen. Denne ordningen utnyttes i Halden, og er altså lovlig. Men det er ikke lov å levere svensk korn på møller i Norge uten fortolling.

– Det er riktig at en bonde er anmeldt. Dette dreier seg om en sak vi har etterforsket lenge, og ikke om et konkret beslag på grensen, uttaler kontorsjef Wenche Fredriksen i Tollvesenet til Bondebladet. (kilde: Bondebladet/Handelsbladet/ATL)