Publisert: 23.02.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mattilsynet effektiviserer

Mattilsynet har forenklet og omorganisert. Det har blitt to forvaltningsnivåer i stedet for tre, og regionskontorene er redusert fra åtte til fem. Det blir færre ledere, og flere tilsyn i felt.


Mattilsynet effektiviserer

Mattilsynet har forenklet og omorganisert. Det har blitt to forvaltningsnivåer i stedet for tre, og regionskontorene er redusert fra åtte til fem. Det blir færre ledere, og flere tilsyn i felt.

Omorganiseringen trådte i kraft 2. februar, og målet med omorganiseringen av Mattilsynet er å få mer veiledning og tilsyn ute i bedriftene og mindre administrasjon. Det blir færre forvaltningsnivåer, færre administrative enheter og færre ledere, og dermed mer ressurser til å være ute. Antall ledere i Mattilsynet reduseres med 31 prosent og Mattilsynet legger opp til å øke antall tilsyn med 25 prosent i løpet av fire år.

Fem regioner

Mattilsynet er statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler, og har om lag 1300 ansatte. Mattilsynet er fortsatt representert over hele landet. I den nye strukturen er Mattilsynet organisert i fem regioner. Alle kontorsteder opprettholdes, men det blir en enklere administrasjon. Regiondirektørene har følgende kontorsteder: Sortland (region Nord), Steinkjer (region Midt), Sandnes (region Sør og Vest), Brumunddal (region Øst) og Ås (region Stor-Oslo). Regionene vil være inndelt i avdelinger, med totalt 32 lokale avdelinger i hele landet, med egen avdelingssjef. Et hovedgrep med omorganiseringen er å øke ressursene til operativt tilsyn. I 2013 gjennomførte Mattilsynet over 55 000 tilsyn, men målet er å øke tilsynsproduksjonen med inntil 25 prosent i den neste fireårs- perioden. Det regionale leddet blir nå ett forvaltningsnivå. Alle klagesaker vil bli behandlet på hovedkontoret, og hovedkontoret vil i den nye organisasjonen ha en mer strategisk rolle som direktorat. Hovedkontoret er omorganisert slik at både tilsynsutvikling og regelverksarbeid skjer i tre fagavdelinger: avdeling mat, avdeling for planter og dyr og avdeling fisk og sjømat.

– Mer moderne

– Med disse endringene bygger vi et moderne Mattilsyn. Vi oppretter større og mer robuste regioner, samtidig som vi siden oppstarten i 2004 har redusert antall ledere med 47 prosent. Dette er et bevisst grep for å frigjøre mer ressurser til operativt tilsyn. I tillegg vil den nye organiseringen av hovedkontoret sikre bedre likebehandling og enhetlighet ved tilsyn og klagesaker. Vi er sikre på at brukerne våre vil oppfatte Mattilsynet som mer synlig og tydelig i fortsettelsen, sier administrerende direktør Harald Gjein.