Stikkord

Direktøren

Stolte tanker etter 50-årsdagen vår …

Publisert: 27.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Den imaginære konkurrent!

Publisert: 14.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Bedre føre var enn etter snar!

Publisert: 11.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Mat velegnet for full handelsliberalisering?

Publisert: 07.12.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Norsvins økonomiske situasjon

Publisert: 30.11.2012 Oppdatert: 30.05.2018

Det økonomiske resultatet for Norsvin-konsernet per 3. kvartal viser en svært negativ utvikling i forhold til budsjett for 2012. Det gir store utfordringer i forhold til Norsvins finansielle situasjon.