Publisert: 21.01.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Mat – aldri mer på billigsalg?


Mat – aldri mer på billigsalg?

 

Vi har fortsatt ikke kommet oss helt over den erkjennelse at matprisene i verden har steget så raskt og så dramatisk!

Hvem hadde for eksempel trodd at utenlandsk fôrkorn noen gang skulle komme til å overstige prisene på norsk fôrkorn? I hvert fall ikke de som utarbeidet og vedtok regelverket for markedsregulering av korn i Norge. For intet i det regelverket tar hensyn til den situasjonen vi opplever i dag, med høyere priser på utenlandsk enn norsk fôrkorn. Dermed sitter industrien igjen med oppgaven. Og vi konstaterer at i skrivende stund er ikke situasjonen maktet løst i industrien. Per i dag er det gunstigere å drive kraftfôrproduksjon i strøk med høy egenandel av norskprodusert korn enn i områder med liten andel norsk fôr. Dette fører til ulike fôrpriser og uheldige skjevheter i lønnsomheten mellom regioner i landet vårt. Min oppfatning er at avtalepartene burde bidra til raskt å utarbeide et regelverk som også tar vare på den nyoppståtte situasjonen. Jeg er sikker på at de, når avtaleverket ble utarbeidet, rett og slett ikke tenkte på at denne situasjonen kunne oppstå!

Et tankekors er det at vi konstaterer at man i innkjøpssamvirket ikke har den nødvendige organisasjonskonstruksjon, eller den makt og myndighet for hele fellesskapet, til å skjære igjennom å løse saker som påvirker medlemmene ulikt avhengig av hvilket lokalt lag de er medlem av. Slik makt og myndighet på vegne av alle medlemmene som for eksempel både Nortura og Tine har gjennom sin form for organisering.

Så kan man da spørre seg hvor lenge en slik prissituasjon vil vare? Er det et blaff, eller er det starten på en vedvarende trend? For i lang, lang tid har det jo vært slik at mat skal ikke koste noe. Man skal bruke penger på alt annet enn mat! Lønninga skal gå til ferie og fritid, bil, båt, hus og hjem! I USA med svinekjøttpriser nede i vel en dollar per kilo, har maten vært så billig i så lang tid, at det påstås at hele 50 % av den maten som produseres, på ulikt vis blir borte eller kastet på veien fra bonde til forbrukerens bord, enten det er i hjemmet eller på restaurant! Man verdsetter rett og slett ikke maten.

Det er å håpe på økende respekt for maten nå når prisene stiger! Og det er interessant å merke seg en av hovedårsakene til stigende matvarepriser. Det er rett og slett det at matkorn blir «bench-market» med alternativ anvendelse, i dette tilfelle prisen på energi. Nå utnyttes over 30 % av USAs gigantiske maisarealer til produksjon av bioetanol. Og nye fabrikker vokser opp som paddehatter der borte. Bra for miljøet kanskje, men et tankekors i forhold til hvor mange i denne verden som ikke har til det daglige brød. En karikaturtegning i avisen USA TODAY viser «Onkel Sam» som er av sted og river til seg en maiskolbe fra et sultende barn med uttalelsen; «Excuse me, I’m going to need this to run my car……..»

La oss håpe at konkurransen om bruken av mais til mat eller drivstoff, bidrar til økt forståelse hos mange for at mat har vært altfor billig, og at det er maten vi leverer av og for. Likeså at mange, i forhold til prisene på norske matvarer, får et mer nyansert forhold til norsk prisnivå. Videre at dette igjen kan føre til en tiltrengt økning i norske råvarepriser – for DET trenger vi så sårt, hvis dagens unge påtroppende bønder skal våge satse sin framtid og sine penger på å bli fremtidige matvareprodusenter!