Stikkord

Direktøren

Overproduksjon eller sviktende salg?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Siste markedsprognose viser at det vil bli produsert 5400 tonn for mye svinekjøtt til neste år. Prognosen forutsetter at produksjonen av svinekjøtt øker med to prosent i forhold til i år, og at det forventes en vekst i engrossalget på én prosent.

Honnør til Felleskjøpet Agri!

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Den vanskelige tredjerasen!

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hva skal til for å vinne framtida?

Publisert: 01.01.2017 Oppdatert: 30.05.2018

Hvor ofte stiller du deg dette spørsmålet? Det er viktig å stille det når en står overfor store utfordringer som krever raske vedtak og gjennomføring av tiltak.

Finansiering av nasjonal svineavl

Publisert: 01.12.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Det er nå viktig å tenke strategisk for å sikre et langsiktig nasjonalt avlsarbeid på gris ved å utvikle en robust nasjonal delfinansiering.

Liberalisering og biologi

Publisert: 26.10.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Regjeringen vil arbeide for friere handel også med matvarer. Økt fokus på faglig dyktighet er etter vår mening veien å gå for å styrke konkurransekraften framover.