Stikkord

Direktøren

Produktivitet og dyrevelferd

Publisert: 28.01.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Flere er opptatt av at ensidig fokus på produktivitet kan gå ut over dyrevelferden på lengre sikt. Det er viktig å lytte til denne stemmen når en setter framtidige effektivitets mål og iverksetter tiltak for å nå disse.

Slå ring om markedsbalansen

Publisert: 02.12.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Norsk svineprodusenter har de senere årene sårt fått erfare hva en langvarig ubalanse i markedet med overproduksjon betyr økonomisk.

Kunnskap, kunnskap, kunnskap

Publisert: 29.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Utviklingen av grisen og fagkunnskapen stiller stadig økte krav til kompetansen i næringa.

Mulighetsrommet

Publisert: 01.10.2014 Oppdatert: 30.05.2018

De siste måneders hendelser og utvikling har gitt norske svineprodusenter og norsk svinekjøttproduksjon et mulighetsrom som vil komme til å prege framtida til næringen.

Hva er prisen på billig mat?

Publisert: 25.08.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Medieoppslagene om mattrygghet knyttet til resistente MRSA- bakterier viser, sammen med de siste ukers fokus på listeria, en internasjonal utvikling innen mattrygghet som er skremmende.

Grisen og norsk landbrukspolitikk

Publisert: 06.05.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Tradisjonelt har det vært stor enighet om at norsk svineproduksjon er en viktig del av norsk landbrukspolitikk, en produksjon som bidrar til å oppfylle storsamfunnets ønske om selvforsyningsgrad, matproduksjon og bosetning.