Stikkord

Direktøren

Siste markedsprognose viser at det vil bli produsert 5400 tonn for mye svinekjøtt til neste år. Prognosen forutsetter at produksjonen av svinekjøtt øker med to prosent i forhold til i

Hvor ofte stiller du deg dette spørsmålet? Det er viktig å stille det når en står overfor store utfordringer som krever raske vedtak og gjennomføring av tiltak.

Det er nå viktig å tenke strategisk for å sikre et langsiktig nasjonalt avlsarbeid på gris ved å utvikle en robust nasjonal delfinansiering.

Regjeringen vil arbeide for friere handel også med matvarer. Økt fokus på faglig dyktighet er etter vår mening veien å gå for å styrke konkurransekraften framover.