Stikkord

Direktøren

Hva er prisen på billig mat?

Publisert: 25.08.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Medieoppslagene om mattrygghet knyttet til resistente MRSA- bakterier viser, sammen med de siste ukers fokus på listeria, en internasjonal utvikling innen mattrygghet som er skremmende.

Grisen og norsk landbrukspolitikk

Publisert: 06.05.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Tradisjonelt har det vært stor enighet om at norsk svineproduksjon er en viktig del av norsk landbrukspolitikk, en produksjon som bidrar til å oppfylle storsamfunnets ønske om selvforsyningsgrad, matproduksjon og bosetning.

Resistens mot antibiotika

Publisert: 31.03.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Det er i den senere tid vært stor oppmerksomhet rundt problematikken antibiotikaresistente bakterier innen husdyrholdet i Europa.

Lys i tunnelen

Publisert: 28.01.2014 Oppdatert: 30.05.2018

Er vi i ferd med å skimte lys i tunnelen i forhold til markedssituasjonen på gris? Mye kan tyde på det etter at Nortura Totalmarked reviderte markedsprognosene for 2014.

Samfunnsoppdrag i et framtidsperspektiv

Publisert: 03.12.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Uansett politisk farge, politiske føringer og endrede rammebetingelser er det viktig å minne oss selv om at vårt viktigste samfunnsoppdrag er å produsere mat for en stadig økende befolkning nasjonalt og globalt.

Klarer vi å holde norsk svinehelse i verdenstoppen?

Publisert: 24.09.2013 Oppdatert: 30.05.2018

Det er mange karakteristikker som gis av norsk gris og norsk svineproduksjon.