Stikkord

Produsentreportasje

Grisehuset til Bente og Lars Børsheim på Vega brant ned i april 2013. Ett år og 11 dager senere er de i gang igjen med slaktegris i nytt hus. Bente

Som produsent tjener du på lavere slaktevekt. Erik Ravndal i Gjesdal tror gevinsten blir 40000 kr for en konsesjonsbesetning. Dessuten blir det mindre jobb i grisehuset.

– Nå blir vi bedt om å levere lettere gris og spille på lag. Men jeg synes ikke vi har sett så mye til lagspillet med oss før. Hvorfor ble

Tusen meter over havet. Noen høyere? På Breisetstølen i Valdres går grisene til Ragnhild Mobæk og Knut Ødegaard, med god utsikt til Jotunheimen og Hemsedalsfjella.

– Det er stort sett god stemning hos kundene. Det var atskillig mer negativitet for et par år siden da prisene var lavere, sier Arvid Varhaug.

Kai Ove Rundevold er bygutten fra Egersund som ble både slaktegrisprodusent og mjølkeprodusent. Men bønder i Rogaland kjenner nok likevel Rundevold best som dyrebilkjører.