Publisert: 22.09.2015 Oppdatert: 30.05.2018

Stikkord:

Norsvinleder og gjødselentrepenør

Norsvinleder i Østfold, Dag Sørby, er også gjødselentrepenør.


Norsvinleder og gjødselentrepenør

Norsvinleder i Østfold, Dag Sørby, er også gjødselentrepenør.

I tillegg til egen besetning sprer han gjødsel med slepeslanger og stripespreder for 10 andre storfe- og svinebesetninger.

– Totalt sprer vi rundt 15 000 m3 med gjødsel, opplyser Sørby. Det meste spres om våren, men hos storfebesetninger skjer det også etter både første og annen slått. Norsvinlederen trives med å flyte sakte over jordene bak rattet i Valmet’n. Sørby har for øvrig akkurat gått fra å drive satellittbesetning i purkering til å ha purkene selv. Det betyr merarbeid hjemme på gården, men han har tenkt å fortsette med gjødselspredning.